Home / Algemeen nieuws / Rucphen zet in op extra ‘beschutte werkplekken’

Rucphen zet in op extra ‘beschutte werkplekken’

De gemeente Rucphen gaat proberen om dit jaar zoveel mogelijk ‘beschutte werkplekken’ te creëren. Deze arbeidsplaatsen zijn bestemd voor werkzoekenden – die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking – zoveel extra begeleiding op, of aanpassing van de werkplek nodig hebben dat ze niet aan een baan komen. De gemeente Rucphen gaat samen met vijf andere West-Brabantse gemeenten, in een proef kijken of het lukt om in 2016 een zo groot mogelijke groep van deze werklozen aan een passende baan te helpen.
Beschutte werkplek
Werkzoekenden in de gemeente Rucphen, die niet meer vallen onder sociale werkvoorziening of Wajong, maar wel onder aangepaste omstandigheden aan de slag kunnen in een zogenaamde beschutte omgeving, krijgen dit jaar – waar mogelijk – een ‘beschutte werkplek’ aangeboden. Het gaat dan niet om een echte baan, maar om werk met behoud van uitkering in het kader van de Participatiewet. Bedoeling is zo om de kans op doorstroming naar regulier werk te vergroten. De gemeente Rucphen werkt bij deze proef samen met Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Zundert en Roosendaal. Uitvoering en regie zijn in handen van respectievelijk WVS-groep en Werkplein Hart van West-Brabant.

“Begeleiden naar passend werk”
“Op deze manier hopen we ook deze mensen gemakkelijker te kunnen begeleiden naar passend
werk”, legt René Lazeroms (wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Rucphen) uit. “Deze
mensen hebben toch begeleiding nodig en daardoor is het voor hen niet gemakkelijk om werk te
vinden. Op deze manier willen we kijken of het lukt om ze toch te laten doorstromen naar werk dat bij
ze past.”
Evaluatie eind 2016
De kosten voor de uitvoering van de proef worden gefinancierd uit het gemeentelijk budget voor de
Participatiewet en geld beschikbaar gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Eind 2016 evalueren de deelnemende gemeenten de proef.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *