Home / Algemeen / Bouw MFA Rucphen start later

Bouw MFA Rucphen start later

Begin 2016 zal gestart worden met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie in het centrum van Rucphen. De bouw zal ongeveer een jaar duren. De oorspronkelijke plannen waren dat de bouw in november 2015 zou starten. Vleermuizen en asbest zijn oorzaak van de vertraging.

 

“De nieuwe multifunctionele accommodatie zal gerealiseerd worden op de plaats van het gesloopte gedeelte van het voormalig gemeentehuis van Rucphen, dus aan de Rucphense Vaartkant” vertelt wethouder Cees Evers. De sloop hebben we even moeten uitstellen. Er waren namelijk vleermuizen aangetroffen. Deze dieren zijn beschermde diersoorten in de Flora- en Faunawet. Maar in april konden we met de sloop van start, nadat we ontheffing hadden gekregen” aldus Cees Evers.
Asbest aangetroffen

“Tijdens de laatste fase van de sloop is op enkele plaatsen verborgen asbest aangetroffen”, vervolgt wethouder Cees Evers. “De sloop nam daardoor meer tijd in beslag. Het asbest is op een veilige manier verwijderd. Het asbest heeft geen gevaar voor de omgeving opgeleverd. Maar de vleermuizen en asbest hebben wel gezorgd voor enige vertraging in het traject” besluit Cees Evers.

 

Oud gedeelte behouden

Het oudste deel (het gedeelte met de trapjes inclusief het torentje) blijft behouden. Dit deel van de bouw krijgt een andere bestemming.

 

Centrumplan Rucphen

Sloop van het voormalige gemeentehuis en nieuwbouw van multifunctionele accommodatie maken onderdeel uit van het centrumplan Rucphen. Voor de nieuwbouw zal ook een dorpsplein worden gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *