Home / 112 / Succesvolle integrale controle camping De Witte Plas

Succesvolle integrale controle camping De Witte Plas

De integrale controle die hedenochtend heeft plaatsgevonden op camping De Witte Plas te Schijf is succesvol verlopen. Er zijn geen ernstige of levensbedreigende situaties geconstateerd. Wel is onder meer een aantal openstaande geldboetes geïncasseerd en zijn zes voertuigen in beslag genomen.

Doel controle

Het doel van de controle was om een veiliger, beter bewoonbare en gereguleerde camping te realiseren. Vanaf 06.00 uur vanmorgen hebben medewerkers van de politie, gemeente, belastingdienst, brandweer, GGD West-Brabant, Thuiszorg West-Brabant, Bureau Jeugdzorg, Werkplein Hart voor West-Brabant, Taskforce, RIEC en  de vreemdelingenpolitie alle recreatieve objecten en aanwezige bewoners van de camping gecontroleerd. De controle duurde tot het begin van de middag.

Rustig verloop

De samenwerking tussen de diverse ketenpartners was goed. De controles zijn rustig verlopen en bewoners werkten over het algemeen goed mee. Politie en de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) waren aanwezig om een veilige werksituatie mogelijk te maken.

Geen levensbedreigende situaties

Bij de controles zijn geen ernstige of levensbedreigende situaties aangetroffen. Wel is een aantal gevallen geconstateerd van permanente bewoning. Permanente bewoning is in principe niet toegestaan.

Brandveiligheid in het geding

In een aantal gevallen liet de brandveiligheid van de recreatieve objecten te wensen over.
Ook was er in diverse caravans sprake van vervuiling en een ongezonde leefomgeving.
Ook is een illegaal bouwwerk aangetroffen. In al deze gevallen zal de gemeente erop toezien dat er maatregelen genomen worden.

Gestolen goederen

De politie heeft een gestolen fiets en een gestolen aanhanger in beslag genomen.
Tevens zijn hennepplanten aangetroffen. Deze zijn meegenomen. Ook zijn twee luchtdrukpistolen aangetroffen, die in beslag zijn genomen.

Hygiëne en gezondheid

De GGD West-Brabant ging samen met een aantal zorgpartners de camping op en constateerde 30 situaties waarbij de woon- en leefomstandigheden niet in orde waren. Het gaat dan om (multi)problematiek zowel bij jeugd, volwassenen en ouderen. Hiervoor is nadere actie nodig.
Concreet gaat het om vervuiling van de wooneenheid/caravan, achterstallige (huur)schulden, schoolverzuim, drugs-/alcoholgebruik en psychische problemen. Daarnaast gevallen van tekortkomingen in het binnenmilieu van de caravans of vervuiling. In één geval is de hulp van Veilig Thuis ingeroepen.

Openstaande schulden en inbeslagneming

De belastingdienst heeft veel vorderingen geïnd, in totaal is ter plaatse een bedrag van € 2.600,= geïncasseerd aan openstaande schulden.
Daarnaast zijn zes auto’s in beslag genomen; vijf daarvan zijn afgevoerd in het kader van openstaande belastingschulden. Tevens zijn er door de belastingdienst 10 controles uitgevoerd  op naheffing motorrijtuigenbelasting wegens het rijden met buitenlands kenteken.
Ook de gemeente heeft nog openstaande schulden op het gebied van gemeentelijke belastingen geïnd.

Zwembad

Ter plaatse is ook het zwembad gecontroleerd. Hiervan bleek nog niet alles op orde.
Met de exploitant van de camping zal de gemeente op korte termijn afspraken maken over concrete maatregelen om dit te verbeteren.

“Veilig verblijf voor iedereen”

“Als gemeente vinden we het belangrijk dat mensen ook op de camping op een veilige en gezonde manier verblijven. Daarom hebben we samen met onze ketenpartners deze integrale actie gehouden”, aldus burgemeester Marjolein van der Meer Mohr.  “Ik kijk tevreden terug op deze controle. Belangrijk is nu dat we de opvolging ook samen met onze ketenpartners blijven doen. Het doel is dat de camping een veilige, gezonde en goed bewoonbare recreatieplaats wordt. Daar blijven we ons voor inzetten” besluit Van der Meer Mohr.

DSC_5448 DSC_5444

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *